Twoja pomoc

ma olbrzymią moc

Realizacja celów statutowych
Każda pomoc finansowa będzie wkładem w pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań, do których jesteśmy zobligowani.
2
Umocni wiarę w to, że są jeszcze osoby, które chcą pomagać bezwarunkowo.
10
Zapewni część środków na utrzymanie organizacji.
20
Skłoni Nas do nowych pomysłów.
Dowolna kwota