Wsparcie psychoterapeutyczne dla osób w kryzysie

Z prośbą o pomoc zgłasza się do nas kilkanaście osób dziennie

Każdego dnia zgłaszają się do nas osoby w kryzysie, które potrzebują pomocy psychologicznej.
Dzięki Tobie możemy pomóc tym najbardziej potrzebującym!
100
1 godzina wsparcia psychoterapeutycznego dla osób w kryzysie
75
1 godzina zajęć aktywizujących i wspierających dla samotnych seniorów
25
Działania administracyjne fundacji - działanie biura
Dowolna kwota