Aktywizacja społeczna i zawodowa podopiecznych

Centrum Wspólnotowe Stowarzyszenia "Emaus-Rzeszów" w Przedmieściu Czudeckim 406 b

Uzyskane środki finansowe są w całości przeznaczone na wsparcie osób wykluczonych społecznie.
Jesteś niezbędny, inni ciebie potrzebują.
Nie ciebie samego, ale ciebie i mnie,
razem ...
Abbe Pierre
50
Zakup żywności, środków higieny osobistej dla podopiecznych Wspólnoty
70
Utrzymanie Domu Wspólnotowego. Bieżące opłaty, energia elektryczna, gaz, itp.
100
Aktywizacja zawodowa podopiecznych, dalszy rozwój warsztatów. tematycznych
Dowolna kwota