Wielka pomoc wielkie cele.....

Pomóż nam zbudować naszą Fabrykę.

Przekaż na rzecz Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw niewielką wpłatę. Dziękujemy.
Chcesz nam pomóc wyposażyć salę komputerową do celów edukacyjnych. Wspomóż nas. przyjdź... zobacz... skorzystaj....
10
1/130 zakupu laptopa z office na potrzeby prowadzenia zajęć- docelowo 8 szt.
10
1/31 zakupu biurka na potrzeby prowadzenia zajęć - docelowo 10 szt.
10
1/80 kosztu zakupu drukarki do Stowarzyszenia -1 szt.
Dowolna kwota