Pomóż pomagać

Telefon Zaufania

By Telefon Zaufania mógł pomagać, także potrzebuje pomocy...
Pomoc pomagającym...
100
Utrzymanie placówki
50
Usługi telekomunikacyjne
50
Naprawy
Dowolna kwota