Wołodia wymaga pilnej pomocy. Potrącony przez samochód zost

Chcemy rehabilitować go w Polsce i zakupić mu wózek inwalidzki i ortezy, a także zakupić leki.

Na Ukrainie rehabilitację,leki, sprzęt rehabilitacyjny rodzice muszą w całości pokrywać samodzielnie
Koszt leczenia wielokrotnie przekracza możliwości finansowe rodziny chłopca.Razem możemy im pomóc !
10000
Zakup specjalnego wózka inwalidzkiego,ortez na ręce i nogi, butów ortopedycznych
5000
Zakup środków pielęgnacyjnych,pampersów, leków, materaca i sprzętu do ćwiczeń
4000
Koszt 3-tygodniowego pobytu w Polsce, oraz zakup odżywek
Dowolna kwota