MÓWIMY GŁOSEM RODZICÓW,

domagamy się Twoich praw!

Jesteśmy organizacją pozarządową działającą non-profit, czyli nie dla zysku.
Wszystkie otrzymane darowizny przeznaczamy na działania społeczne i rzecznicze.
10
wpłata na "Wyprawkę Rodzica".
20
dorzucam też trochę na dalsze działania dot. przedszkoli.
50
chcę wesprzeć kampanię 'Mój przedszkolak" na maksa!
Dowolna kwota