MÓWIMY GŁOSEM RODZICÓW,

domagamy się Twoich praw!

Jesteśmy organizacją pozarządową działającą non-profit, czyli nie dla zysku.
Wszystkie otrzymane darowizny przeznaczamy na działania społeczne i rzecznicze.
20
pozwala udokumentować i zgłosić awarię windy czy zablokowane przejście.
50
to możliwość zabrania głosu na spotkaniu komisji dialogu z miastem.
70
tyle koszt przygotowania jednego elementu kampanii społecznej.
Dowolna kwota