ŁĄCZYMY POKOLENIA

Pomagamy dzieciom i seniorom

K O C H A N I
Pomóżcie nam pomagać innym. Dzieciom z rodzin o niskich dochodach i seniorom o niskich emeryturach
10
na cele statutowe, pomoc dzieciom i seniorom
20
na cele statutowe, pomoc dzieciom i seniorom
50
na cele statutowe, pomoc dzieciom i seniorom
Dowolna kwota