Wsparcie projektu Smogomierz

Smogomierz to w pełni otwarty i niekomercyjny projekt taniego miernika zanieczyszczeń powietrza.

Darowizny trafią do stowarzyszenia Hackerspace Silesia, które rozwija projekt Smogomierza.
Wesprzyj projekt kwotą:
16
Dalszy rozwój Smogomierza
32
Poprawki w kodzie miernika
64
Dodanie obsługi nowych mierników
Dowolna kwota