Wspierajmy dzieci i dorosłych z Zespołem Aspergera

Każda wpłata ułatwi Im życie w społeczeństwie

Zespół Aspergera należy do zaburzeń ze spektrum autyzmu. Szacuje się, że ma je 1 na 100 osób
Czekamy na Twoją pomoc
50
Trening Umiejętności Społecznych
100
Terapia SI
150
Konsultacja psychologiczna
Dowolna kwota