Autyzm = SAMOTNOŚĆ ?

Dajmy szansę na wejście do naszego świata

Autyzm - uczucie osamotnienia i życie we własnym świecie - bez pomocy nie poznamy się lepiej.
Darowizna uchyla drzwi między naszymi światami
20
Dopłata do utrzymania naszego ośrodka
50
Dopłata do terapii
100
Organizacja dodatkowych zajęć uspołeczniających
Dowolna kwota