Ocalmy Planetę

SZACUNEK DO PRZYRODY OD DZIECKA

Nasza Planeta umiera. Od najmłodszych lat rozwijajmy świadomość, że musimy dbać o środowisko.
Twoja darowizna pomoże nam w kształceniu małych obywateli.
5
zakup gier dydaktycznych
10
organizowanie wycieczek przyrodniczych
20
zorganizowane happeningu ekologicznego
Dowolna kwota