Pomóż nam wydać książkę

"Gwałt w małżeństwie"!

O gwałcie w małżeństwie, czy w bliskich relacjach, w Polsce mówi się mało albo wręcz wcale.
Nie ma badań i analiz tego zjawiska z perspektywy feministycznej. Pomóż nam to zmienić! Potrzebujemy ok. 20 tys. zł!
50
Zbieramy na: redakcję merytoryczną: prawną, psychologiczną i feministyczną
100
Zbieramy na: korektę językową i techniczną
200
Zbieramy na: opracowanie graficzne i druk
Dowolna kwota