RAZEM ZBUDUJMY Centrum Terapii i Aktywności Osób Niepełnospr

Każdy grosz się liczy!!!

Bardzo prosimy o wsparcie finansowe na remont budynków oraz zagospodarowanie posesji.
Na utworzenie Centrum Terapii i Aktywności Osób Niepełnosprawnych LEPSZE JUTRO
20
Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń
50
Naprawa i uzupełnienie ogrodzenia
100
Zagospodarowanie działki- ogród sensoryczny
Dowolna kwota