WESPZYJ NAS

STAŃ Z NAMI PO STRONIE KOBIET

Zebrane pieniądze pozwalają nam szybko i bez zbędnych procedur pomagać pokrzywdzonym
Pomagamy kobietom po doświadczeniu przemocy, zwłaszcza seksualnej
80
ta kwota pozwala pokryć koszt godziny pomocy psychologicznej
100
ta kwota pozwala pokryć koszt godziny pomocy prawnej (także obecność w sądzie)
150
ta kwota pozwala pokryć koszt godziny terapii
Dowolna kwota