Wsparcie dla kobiet z doświadczeniem gwałtu

Bądźmy solidarne

Fundusz Przeciwprzemocowy pozwala szybko i realnie pomagać kobietom, które doświadczyły gwałtu.
Wspieramy pomoc psychologiczną, prawną, pokrywamy inne niezbędne wydatki
100
ta kwota pozwala pokryć koszt godziny pomocy psychologicznej
150
ta kwota pozwala pokryć koszt godziny pomocy prawnej (także obecność w sądzie)
200
ta kwota pozwala pokryć koszt godziny terapii
Dowolna kwota