ALIA czyli można INACZEJ

Pomóż nam pomagać

Dziękujemy, że nam pomagasz
Dzięki Twojej pomocy mamy szansę dotrzeć do jeszcze większej ilości osób - dzieci, młodzieży, rodzin, osób starszych
15
Organizujemy działania edukacyjne dla dzieci
20
Wspieramy potrzebujących zagrożonych wykluczeniem społecznym
50
Wspieramy całe rodziny - najmłodszych, dorosłych oraz seniorów
Dowolna kwota