Pomóż wyposażyć terapeutyczny punkt dla dzieci z autyzmem

Tylko wcześnie rozpoczęta, regularna terapia może dać wymierne rezultaty

Wyposażenie punktu w niezbędne sprzęty i pomoce jest kosztowne i przewyższa nasze możliwości
Prosimy o wsparcie. Każda darowizna to konkretna pomoc terapeutyczna
11
Zeszyt z ćwiczeniami
34
Gra dydaktyczna
73
Książka magnetyczna
Dowolna kwota