Docieramy tam, gdzie nikt nie chce być.

I Ty możesz pomóc.

Sztuka nie ocenia. Dlatego prowadzimy zajęcia artystyczne dla kobiet osadzonych w Areszcie Śledczym
Przyjeżdżamy tam 2 razy w tygodniu. Jednak nie zawsze jesteśmy w stanie pokryć wszystkie koszty.
23
23 zł. to koszt biletu, który pozwala nam dojechać do aresztu.
53
53 zł. to koszt materiałów plastycznych i piśmienniczych na jedne zajęcia.
100
100 zł. to koszt jednych zajęć artystycznych prowadzonych przez edukatora.
Dowolna kwota