LOKALNIE I SOLIDARNIE

przeciwko przemocy wobec kobiet

Pomóż działać Antyprzemocowej Sieci Kobiet! Im bliżej działamy, tym jesteśmy skuteczniejsze
Dzięki Twojej wpłacie:
200
1 kobiecie opłacisz udział w warsztacie WenDo - samoobrony i asertywności
100
pokryjesz koszt zakupu materiałów na warsztat samoobrony i asertywności
50
dorzucisz się do pokrycia kosztów organizacji przeciwprzemocowej akcji
Dowolna kwota