LOKALNIE I SOLIDARNIE

przeciwko przemocy wobec kobiet

Pomóż działać Antyprzemocowej Sieci Kobiet! Im bliżej działamy, tym jesteśmy skuteczniejsze
Dzięki Twojej wpłacie:
50
dorzucisz się do pokrycia kosztów organizacji przeciwprzemocowej akcji
100
pokryjesz koszt zakupu materiałów na warsztat samoobrony i asertywności
200
1 kobiecie opłacisz udział w warsztacie WenDo - samoobrony i asertywności
Dowolna kwota