Stwórzmy Gabinet weterynaryjny

dla chorych, bezdomnych i potrzebujących zwierząt.

Podaruj dowolną kwotę, żeby potrzebujące zwierzęta nie musiały cierpieć!
Za każdą wpłatę dziękujemy!
5
cegiełka na gabinet weterynaryjny
10
cegiełka na gabinet weterynaryjny
50
cegiełka na gabinet weterynaryjny
Dowolna kwota