Nadal działamy!

Mimo zawieszonej działalności warsztatowej w związku z pandemią nadal działamy i wspieramy medyków

Aby móc projektować nowe rozwiązania dla medyków musimy utrzymać nasze Stowarzyszenie
Z podarowanych wpłat opłacimy rachunki i kupimy materiały do prototypowania sprzętu dla sprzetdlaszpitali.pl
50
Opłacimy rachunki za prąd
100
Utrzymamy warsztat
300
Wspomożemy medyków w walce z pandemią
Dowolna kwota