Pomóż nam pomagać dalej

Wspieraj NGO w PL

Jesteśmy z Tobą na każdym etapie rozwoju Twojego stowarzyszenia, fundacji.
Wybierz, jak chcesz wspierać ngo.pl:
30
redakcja tekstu
50
porada
100
webinarium
Dowolna kwota