Jałmużna na misje

#sztafetaMODLITWY

MODLITWA | POST | JAŁMUŻNA
Wesprzyj walczących ze skutkami pandemii mieszkańców krajów misyjnych:
5
wyposażenie 1 rodziny w maseczki ochronne
20
zakup środków do dezynfekcji dla 1 rodziny
50
worek ryżu dla 1 rodziny
Dowolna kwota