Pomóż nam pomagać

Wesprzyj działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach Podlesiu

Od ponad 70 lat służymy społeczeństwu w myśl dewizy: "Bogu na chwałę, bliźnim na pożytek". Pomóż nam pomagać innym.
20
Środki przeznaczone na działalność statutową OSP
50
Środki przeznaczone na działalność statutową OSP
100
Środki przeznaczone na działalność statutową OSP
Dowolna kwota