Pomóż nam prowadzić Kluby Przedsiębiorczych mam!

Tęskinsz za spotkaniami Klubu Przedsiębiorczych Mam? My też!

Kryzys dotknął też nas. Zniknęły spotkania na żywo, podobnie jak partnerzy i finanse.
Pomóż nam tworzyć KPM online i ruszyć ze spotkaniami na nowo, gdy będzie to możliwe.
15
To koszt stworzenia wydarzenia i listy zapisów na spotkanie. Od tego zaczynamy.
30
Pozwala nam opłacić część kosztów spotkania online.
100
Za tę kwotę możemy docierać do mam z całej Polski utrzymując spotkania online.
Dowolna kwota