Prosimy o pomoc!

Twój dar serca ma wielką moc i może odmienić czyjeś życie.

Zwracamy się z gorącym apelem do ludzi dobrej woli, którym nie są obojętne losy "tych ubogich".
Nasza działalność opiera się głównie na wsparciu finansowym i rzeczowym ze strony społeczeństwa.
20
MATERIAŁY OPATRUNKOWE I SANITARNE
50
LEKI, MATERIAŁY MEDYCZNE I BADANIA DODATKOWE
100
KOSZTY ZABEZPIECZENIA SANITARNEGO (ŚRODKI CZYSTOŚCI, UTYLIZACJI itp.)
Dowolna kwota