Społecznie Zaangażowani

w społeczność, w zieleń, w miejsce

działamy w przestrzeniach miasta
dla każdej mieszkanki i każdego mieszkańca
20
dorzucimy do działań na rzecz zieleni w mieście
40
dorzucimy do działań na rzecz przestrzeni
60
dorzucimy do działań na rzecz osób w potrzebie
Dowolna kwota