Wspólnie chcemy zbudować Szkołę dla dzieci

Twoja darowizna pomoże zrealizować ten plan.

Chcemy jak najszybciej na umożliwić dzieciom zajęcia sportowe na bieżni i boiskach…
Twoja darowizna to kolejne cm bieżni lub boiska dla ponad 70 dzieci, które uczęszczają do Szkoły Sióstr Rodziny Maryi.
20
1 cm b bieżni
50
2,5 cm b bieżni
100
5 cm b bieżni
Dowolna kwota