POMÓŻ POMAGAĆ DALEJ

Wspieraj w działaniach Wielokulturowości

Utworzenie Centrum Adaptacji Obcokrajowców w Krakowie
Doradztwo zawodowe, porady, edukacja, spotkania oraz imprezy integracyjne
30
Uruchomienie Centrum Adaptacji Obcokrajowców w Krakowie
50
Nauka języka polskiego oraz spotkania integracyjne z mieszkańcami Krakowa
80
Porady z zakresu pomocy społecznej , prawnej, kursów zawodowych i innych spraw
Dowolna kwota