Dołóż cegiełkę na budowę miejsca dla młodzieży na Nowej Pradze

Dzięki Twemu wsparciu powstanie Klub Młodzieżowy będący kontynuacją pracy z podopiecznymi świetlicy socjoterapeutycznej

Pamiętaj!
Dziś i Ty możesz pomóc zbudować miejsce przyjazne praskiej młodzieży!
80000
remont i wyposażenie pomieszczeń (sala zajęciowa, gabinet psychologa, kuchnia)
50000
przygotowanie i wyposażenie pracowni muzycznej
10000
utrzymanie lokalu (opłaty), realizacja programu merytorycznego
Dowolna kwota