Działalność statutowa

Fundacji MY Pacjenci

Pomóż nam działać na rzecz poprawy sytuacji pacjentów i zmian w systemie ochrony zdrowia.
Mimo COVIDocentrycznego systemu inne choroby nie zniknęły. Pokażmy rządzącym jak bardzo pacjenci czekają na zmiany!
20
pisma do decydentów
50
analiza aktów prawnych i sytuacji pacjentów
100
rekomendacje dla decydentów
Dowolna kwota