Godny poród nie może być kwestią przypadku!

Codziennie rodzi 1000 kobiet.

Pomóż kobietom rodzącym w pandemii!
Wspieraj
30
kontrole porodówek
50
interwencje Fundacji
100
misję Fundacji
Dowolna kwota