Potrzebujemy waszej pomocy w realizacji celów projektu"Stacj

Zachęcamy do wpłat nawet minimalnych kwot. W myśl dewizy "ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka"

Dziękujemy Państwu za wpłatę
Środki zostaną wykorzystane na prace remontowo budowlane:
10
Środki zostaną przekazane do puli przeznaczonej na renowację zabytkowych wrót.
20
Środki zostaną przekazane do puli przeznaczonej na renowację zabytkowych wrót.
50
Środki zostaną przekazane do puli przeznaczonej na renowację zabytkowych wrót.
Dowolna kwota