Wspieramy Statutową Działalność Stowarzyszenia "Muzyk.Com"

Pomagamy osobom szczególnie uzdolnionym, inicjujemy oraz wspieramy wszelkie inicjatywy muzyczne.

APEL O WSPARCIE
Walczymy o poszanowanie wartości artystycznych i twórczych
40
Organizacja internetowych sesji muzycznych online
50
Realizacja plener Jam Session
100
Pomoc dla szczególnie uzdolnionych muzycznie
Dowolna kwota