Ad Astra, czyli do gwiazd

Per aspera, czyli nie ma łatwo

Trafiły nam się istnie fantastyczne czasy! Ale wolelibyśmy latać na smokach niż siedzieć w domach
Większość naszej działalności została uziemiona. Próbujemy działać, ale część kosztów została bez zmian. Więc jak pomóc?
20
Materiały biurowe
30
Środki dezynfekujące
50
Sprzęt/materiały dla sekcji
Dowolna kwota