Strzał w samodzielność

Organizujemy wyjazd dla młodzieży z niepełnosprawnościami. Młodzież, po raz pierwszy w życiu, doświadczy niezależności

Udzielając wsparcia finansowego przyczyniasz się do usamodzielniania naszych podopiecznych
Samodzielność daje im wiarę na lepsze jutro, na wolność w podejmowaniu decyzji i podkreślenie własnego JA
20
Koszt całodziennego wyżywienia 1 uczestnika
50
10 litrów benzyny na przejazd trasy 100 kilometrowej
100
Jedna doba noclegu dla 2 uczestników
Dowolna kwota