Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży

w Bożym Młynie organizujemy profesjonalne zajęcia dla dzieci, których rodziców na to nie stać. Nauka -pasja -zabawa

Od wysokości Twojego wsparcia zależy, ilu dzieciom i młodym osobom zdołamy pomóc!
Warto inwestować w młode pokolenie! Wszyscy powinni mieć takie same możliwości skorzystania z zajęć dodatkowych!
30
Jedne zajęcia dla jednego dziecka
100
Jedne zajęcia dla grupy
1000
Warsztaty rozwijające pasje (muzyczne, fotograficzne, itp) dla grupy młodzieży
Dowolna kwota