Adopcja Miłości

#WyEdukuj Miłość

Dzięki wpłacanym regularnie kwotom, zapewniasz edukację dzieciom z wybranego przez Ciebie kraju.
Miesięczny koszt adopcji jednego dziecka to 100 zł. Można wpłacać w następujących ratach:
100
raz na miesiąc
300
raz na kwartał
1200
raz w roku
Dowolna kwota