Wyruszmy razem w Edukacyjną Przygodę!

Fundacja Edukacyjna Przygoda dopiero rozpoczyna swoją działalność. Wierzymy, że pomogą nam Państwo rozwinąć skrzydła!

Fundacja potrzebuje wsparcia, by działać na rzecz wszechstronnego rozwoju młodego człowieka.
Twórz z nami inicjatywy, sprzyjające edukacji dzieci i młodzieży oraz tworzeniu przyjaznego środowiska pozaszkolnego.
10
Wpłata na cele statutowe.
15
Wpłata na cele statutowe.
30
Wpłata na cele statutowe.
Dowolna kwota