zainwestuj w zmianę

Dziękujemy, że pomagasz nam wspierać organizacje pozarządowe, aktywistów i aktywistki z grup mniejszościowych.

Wspierasz tych, z którymi wspólnie przeciwdziałamy nienawiści i dyskryminacji oraz prześladowań.
100% Twojej darowizny zostanie przekazane bezpośrednio na wzmocnienie mniejszościowych organizacji pozarządowych.
30
STRATEGIA - koncepcje i kierunków rozwoju organizacji mniejszościowych
50
RZECZNICTWO - narzędzia wspierające inkluzywność i sojusze organizacji
100
INSPIROWANIE - mechanizmy przeciwdziałania antysemityzmowi
Dowolna kwota