Wspieraj ludzi z niepełnosprawnościami!

Poprzez rehabilitację i terapię odkrywamy i rozwijamy możliwości osób z niepełnosprawnością. Pomagaj z nami!

Zajęcia terapeutyczne są bardzo kosztowne, potrzebują dużo wysiłku, drogiego sprzętu i materiałów...
...dzięki Waszym darowiznom możemy zapewnić wsparcie osobom z niepełnosprawnością. Każda kwota może nam pomóc!
10
Blok rysunkowy
30
Nowe materiały dydaktyczne lub środki czystości
50
1 godzina pracy terapeuty
Dowolna kwota