Pomóż nam nieść pomoc osobom i zwierzętom, które ucierpiały w konflikcie!

#SJRWnapomocUkrainie

W związku z tragicznymi wydarzeniami na Ukrainie SJRW rusza na pomoc poszkodowanym
Pozyskane środki będą przeznaczonem.in. na zakup, materiałów medycznych oraz zabezpieczą nasze działania.
25
Utrzymanie ciągłości działań
50
Zakup środków medycznych każdego rodzaju
130
Opaska uciskowa CAT (Combat Aplication Tourniquet) 7 GEN.
Dowolna kwota