Wesprzyj Fundację

Pomóż powstać osobom uzależnionym, współuzależnionym oraz będącm w trudnej sytuacji życiowej

Liczymy na Ciebie
Prowadzimy bezpłatnie Poradnię, Grupy Wsparcia, Warsztaty, Rekolekcje, Konferencje
20
"Ziarnko do ziarnka" - budujemy Centrum Profilaktyczno Terapeutyczne
50
30 min pracy terapeuty
150
Pobyt 1 osoby na rekolekcjach
Dowolna kwota