Świadomy senior

Chrońmy seniorów przed cyberprzestępcami !!!

Celem Fundacji jest działalność wspierająca bezpieczeństwo w sieci Internet.
Zwiększamy świadomość zagrożeń płynących z korzystania z Internetu wśród dzieci i seniorów.
10
To 20 min pracy indywidualnie z seniorem
20
To 45 min pracy indywidualnej z seniorem
50
To 30 min wykładu dla małej grupki seniorów
Dowolna kwota